Žába

Procvičovat práci s kružítkem jde i ve výtvarné výchově. Všechny kružnice jsme si narýsovaly. Vznikla předloha pro obraz žáby. Linie jsme obtáhli černým fixem. Vybrali jsme 2 kontrastní barvy. Jednu pro žábu a druhou pro okolí.