Velikonoce

Jarní procházkou jsme se dostali do Domu dětí Na Klamovce. V dílničkách jsme si zasadili cibulky jarních rostlin a vypletli korálkami velikonoční drátěné vejce. Jaro začalo i pro nás 🙂 . Na zpáteční cestě jsme stihli i soutěž do naší celoroční Safari hry.