Měříme délku a čas

Na velké papírové ploše  si každá skupina odměřila 1m přímé čáry. Pomocí provázku o délce 1m vyznačit  křivou dráhu. Rozstříhali jsme metrové papírové měřidlo na části a sestavili další křivou čáru. Každá skupina měla své „vozítko“-nejlépe dálkově ovládané. A pak už jen na stopkách v tabletu či mobilu jsme měřili dobu, za jakou naše vozítko překoná připravené trasy. Některé skupiny si svou trasu modelovaly pomocí hranolků , či vytvářely papírové koryto. Svoje pokusy jsme natočili na tablet. Už se těšíme na další pokusy.