Jak na odpady

Naše škola se zapojila do celoročního  projektu Třídíme odpady. Před zahájením  projektu jsme si mohli vše vyzkoušet nanečisto.